El Vendrell, 1 de juny de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 31 de maig un ple extraordinari i urgent per via telemàtica, en el qual es va arribar als següents acords:


-Amb 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell perquè l'Ajuntament del Vendrell demani al Ministerio de Transición Ecológica la reparació dels vicis ocults en la instal·lació de l'estació de bombeig de la plaça de Sant Salvador, coneguda popularment com la plaça de les Palmeres.

-Amb 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell perquè es redacti un informe jurídic i un pla de manteniment sobre l'estació de bombeig de la plaça de Sant Salvador (Plaça de les Palmeres).

-Amb 11 vots en contra (Govern), 9 vots en contra (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i una abstenció (regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per reprovar l'actuació de la regidora de Platges, Bárbara Peris.©2019 Ajuntament del Vendrell