El Vendrell, 28 de maig de 2021

Després d’un període de proves del funcionament de les càmeres de lectura de matrícules per controlar l’accés restringit de vehicles a l’illa de vianants, a partir del 7 de juny es procedirà a sancionar les infraccions que es produeixin.
Les quatres càmeres, ubicades al c/ Prat de la Riba, c/ Major, c/ Mar i c/ Carnisseria, enregistren totes les matrícules que circulen per l’illa de vianants i, automàticament, comproven si es tracta de vehicles autoritzats o no. En el cas que es tracti d’una matrícula no autoritzada es genera un expedient sancionador que ha de ser ratificat per un agent de la Policia Municipal. Una vegada feta la ratificació, la sanció s’envia a BASE per a la seva tramitació.  
Els veïns, residents i comerços de l’illa de vianants disposen d’uns adhesius amb un codi QR que identifica els vehicles amb matrícula autoritzada per tal que els agents de la Policia Municipal els puguin reconèixer fàcilment.
Pel que fa als grups de vehicles amb autorització en horaris restringits (proveïdors, transportistes i marcat ambulant) i amb autorització d’accés temporal, les càmeres són les que discriminen les matrícules permeses i les que no. Per tant, el fet de no disposar de l’adhesiu amb codi QR no vol dir que el vehicle no estigui autoritzat.
La necessitat d’accés temporal amb vehicle a l’illa de vianants s’ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 48 hores mitjançant un correu electrònic a plevilla@elvendrell.net. En el cas que no es pugui preveure la necessitat, es disposarà de 48 hores posteriors a l’accés per poder enviar una justificació a la mateixa adreça de correu electrònic. 
La regidora de Policia, Mari Luz Ramírez, ha explicat que “amb la posada en funcionament d’aquests lectors de matrícules es dona resposta a la necessitat de controlar l’accés a l’illa de vianants i evitar, així, la circulació de vehicles no autoritzats en aquesta zona”.©2019 Ajuntament del Vendrell