El Vendrell, 30 d'abril de 2021

El proper dilluns 3 de maig es posarà en marxa el procés participatiu per a la redacció del 4rt Pla Local de Joventut del Vendrell que ja s’està elaborant i que tindrà una durada de quatre anys (2021-2024).
L’elaboració del Pla s’ha iniciat amb un treball de camp i una diagnosi que estan realitzant el educadors de carrer.

De forma paral·lela, segons ha explicat el regidor de Joventut, Rubén Gràcia, en aquest primer pas de l’elaboració de la diagnosi “és molt important que els i les joves puguin participar i dir la seva i per això s’ha preparat una enquesta en la qual recollir així la seva visió, perspectives, necessitats, mancances, idees, en àmbits molt diversos com la formació, l’habitatge, l’ocupació, l’oci, etc”.

L’enquesta, que es podrà respondre durant tot aquest mes de maig, es pot trobar a les xarxes socials de la Regidoria de Joventut, accedint al web de l’Ajuntament a l’apartat d’infància i joventut on estarà penjada o bé copiant l’enllaç següent:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG0CMNS8mKCW_5qb9hPp-V2fimU092Ml_VYemI5E4LNxpGSA/viewform?usp=sf_link

La diagnosi es completarà amb la informació recollida en reunions que s’organitzaran amb grups sectorials i agents del territori per tenir una visió més àmplia.

El regidor de Joventut, Rubén Gràcia, ha explicat que “l’objectiu del Pla Local de Joventut és planificar les polítiques i actuacions adreçades als joves per als propers anys".©2019 Ajuntament del Vendrell