El Vendrell, 27 d’abril de 2021


L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 26 d’abril un ple ordinari per via telemàtica.

Abans d’entrar als punts de debat i votació, es va donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2020 en la qual, segons va explicar el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, “tot i les incerteses econòmiques de la pandèmia, hi ha hagut un equilibri entre la baixada d’ingressos i de despesa”.

Segons va afegir el regidor, també s’hi reflecteix que al 2020 l’Ajuntament va ser proactiu per garantir el finançament de les inversions que s’han de realitzar al 2021. D’altra banda, va explicar que a la liquidació es presenta un estalvi net de 3,7 milions d’euros i, tot i que aquest any les regles de despesa estan suspeses, se segueix complint amb aquesta norma i això permet tenir romanents de tresoreria positius i poder dedicar uns 400.000 € a despesa de l’any 2021. D’aquesta manera, el deute viu se situa per sota dels 40 milions d’euros, enfront dels més de 86 milions de l’any 2011; el dèficit financer ha passat del 186% al 2012 al 75% al 2020, i el termini mitjà de pagament a proveïdors ha passat de 188 dies al 2012 a 6,4 dies al 2021.

El Ple va arribar als següents acords:

-Amb 11 vots a favor (Govern) i 4 vots en contra (JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), es va aprovar esmenar l’apartat 1r i 2n de l’acord de ple de 28/09/2020, relatiu a l’inici del procediment per determinar la forma de gestió més eficient i sostenible del servei públic de neteja viària. El grup SP-ERC no va participar en la votació.

-Amb 14 vots a favor (Govern, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 7 abstencions (SP-ERC i JxV) es va aprovar inicialment una modificació parcial de l'Ordenança municipal reguladora de terrasses.

-Per unanimitat, es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell a la Central de Contractació de la Federación Española de Municipios y Provincias.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV i regidora no adscrita), 1 vot en contra (Primàries Catalunya) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar el Document únic de protecció civil municipal per tal de seguir amb el procediment d'homologació del document.

-Per unanimitat, es va aprovar el text actualitzat del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Vendrell i la Comissió Central de Subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a la creació d'una comissió de memòria històrica a l'Ajuntament de Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la implementació d'un sistema de lavabos públics.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que s'intensifiquin els treballs per acabar l'expedient a la major brevetat possible, i que dins l'any 2021 es presenti al Ple Municipal la proposta de declaració de Bé Cultural d'Interès Local de la Colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders.

-Amb 20 vots a favor (PSC, SP-ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal del PSC per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal.

-Amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), 10 en contra (PSC i Cs) i 1 abstenció (AVP), i pel vot de qualitat de l’alcalde, no es va aprovar la moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions al Pertús.

-Amb 20 vots a favor (PSC, SP-ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per millorar la cobertura als danys provocats pel míldiu.

-Amb 18 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 3 abstencions (Cs i AVP), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell a favor de la Llei Trans estatal.©2019 Ajuntament del Vendrell