El Vendrell, 20 d’abril de 2021

L’Ajuntament del Vendrell ha realitzat mitjançant el procediment de concurs oposició lliure una convocatòria per reforçar la plantilla de la Policia Municipal amb 8 agents que realitzaran la formació obligatòria de 120 hores durant el mes de maig. Fins al dia 15 d’abril, últim dia de presentació de sol·licituds, se n’han presentat més d’un centenar.
Igualment, durant aquest any 2021 està prevista la convocatòria de 9 places de carrera d’agent de la Policia Municipal, aprovar una nova oferta pública per cobrir les vacants produïdes l’any 2020, i convocar una plaça de sergent i una plaça de cap d’unitat administrativa mitjançant el procediment de promoció interna.
Amb aquest reforç de la plantilla es pretén dotar de més qualitat l’ocupació del col·lectiu de Policia Municipal i reforçar la seguretat del municipi.
Des del Departament de Persones i Coneixement s’està treballant també en la calendarització de la convocatòria de més d’un centenar de places que formen part de l’oferta pública d’ocupació d’estabilització de la plantilla municipal i reducció de la temporalitat, així com crear una nova borsa d’auxiliars de geriatria per tal de reforçar la plantilla de l’hospital-asil.

Foto: Ramon Costa©2019 Ajuntament del Vendrell