El Vendrell, 29 de març de 2021

El dimecres de la setmana passada es va tancar el procés de preinscripció, que s’ha fet totalment de forma telemàtica i que ha tingut una bona resposta per part de la ciutadania per adaptar-se a aquest nou sistema.
Cal dir que, durant tot el procés, el personal de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ha atès a desenes de famílies que han demanat ajut, suport o acompanyament en la realització de la preinscripció. Sobretot, s’ha fet atenció a famílies amb infants que han d’accedir a P-3, però també a d’altres amb fills i filles per a altres cursos.
Els altres dos punts habilitats al municipi per a la realització de la preinscripció: el Punt Connecta’t a l’Hotel d’Entitats, coordinat per la Ballaruga amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell, i el Punt d’Accés TIC, instal·lat a la Sala municipal Benvingut Socias, també han atès a nombroses famílies en aquest procediment.
Pel que fa a les dades, s’han preinscrit 274 alumnes a P-3 i cal destacar que el 98,2% de les sol·licituds a P-3 podran ser ateses en primera opció. La regidora d’Educació, Silvia Vaquero, ha manifestat que “aquesta dada és molt important perquè suposa que la majoria de les famílies tindran la tranquil·litat de poder accedir als centres educatius que han escollit com a primera opció”. Respecte a l’Educació Secundària Obligatòria, hi ha hagut una preinscripció de 345 alumnes a 1r-ESO.
D’altra banda, la regidora d’Educació ha posat de relleu el fet que “dins del marc del Pacte contra la Segregació Escolar signat el 2019, 18 famílies vulnerables del Vendrell han fet l’elecció del centre educatiu per als seus infants seguint les recomanacions de l’OME per tal de garantir una escolarització equilibrada de l’alumnat i millorar la inclusió social”.

Annex amb els quadres de les dades©2019 Ajuntament del Vendrell