El Vendrell 22 de març de 2021

La Junta de Govern Local d’avui ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Sareb per a la cessió d’habitatges que es destinaran a lloguer social i assequible.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració s’emmarca dins el projecte municipal El Vendrell Avança, concretament, avançar en la cohesió social, territorial i protecció mediambiental, que inclou la creació del primer Parc d’Habitatge Públic per a lloguer social del Vendrell.

Tal com ha recordat l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, “l’accés a l’habitatge és un dels principals problemes de la nostra societat; una de les causes de desigualtat social, risc d’exclusió i situacions de pobresa energètica”. En aquest sentit, ha afegit, l’Ajuntament del Vendrell, amb el recàrrec de l’IBI als grans propietaris d’habitatges buit, la negociació amb les entitats financeres per dotar-se d’habitatge social o la col·laboració amb la Generalitat amb programes com el Reallotgem, està decidit a intervenir per facilitar l’accés a un habitatge digne i combatre les situacions d’exclusió que generen les dificultats actuals.

Amb el present conveni es preveu una cessió en ús de fruit d’un primer paquet de 19 habitatges buits de la Sareb disponibles per a lloguer social. A canvi d’una contraprestació econòmica mensual a la Sareb, l’Ajuntament del Vendrell condicionarà i gestionarà els habitatges per a destinar-los a lloguer social i assequible. En aquests moments, s’està redactant el Reglament d’adjudicacions que determinarà les condicions i requisits dels beneficiaris d’aquests habitatges.

En aquest primer paquet d’habitatges de la Sareb s’inclouen una desena depisos que actualment estan ocupats de manera irregular. L’ocupació irregular és una de les conseqüències de la problemàtica de l’accés a l’habitatge i a través de la Regidoria de Serveis Socials s’actuarà per regularitzar aquestes situacions.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, comenta: “No és acceptable que disposant d’habitatges buits al municipi l’accés a un d’ells sigui un problema. Amb aquest conveni amb la Sareb l’Ajuntament del Vendrell aconsegueix dos objectius: crear el primer Parc d’Habitatge Públic del Vendrell i crear el departament d’habitatge que ha d’arribar a ser un pilar del sistema de protecció social municipal per combatre les desigualtats”.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell