El Vendrell, 23 de febrer de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 22 de febrer un ple ordinari per via telemàtica, en el qual es va excusar l’absència del regidor Òscar Blasco (Podem el Vendrell).

El Ple va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar desestimar les al·legacions presentades per ACVIL Aparcamientos, SL, i sol·licitar dictamen de la Comissió Jurídica Assessora previ a acordar la resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles automòbils a les tres plantes subterrànies de l'immoble situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya, núm. 15, i l’avinguda de Jaume Carner, núm. 40, per incompliment del contractista de les seves obligacions essencials.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 8 en contra (SP-ERC, i JxV Primàries Catalunya), es va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici de 2021 amb tots els seus annexes, el resum per capítols dels quals i per cadascun dels Organismes Autònoms. El pressupost del 2021 té un consolidat de 55,7 milions d’euros i una partida d’inversions de 2,4 milions d’euros, en la qual hi destaquen millores en l’enllumenat públic, actuacions de transformació urbana i de pla renove d’asfalt i voreres, amb la supressió de barreres arquitectòniques, i un import de 100.000 euros que es materialitzarà mitjançant un procés participatiu.

-Amb 11 vots a favor (PSC, Cs i AVP) i 9 en contra (SP-ERC, JxV Primàries Catalunya i regidora no adscrita), es va aprovar la moció en defensa de la llibertat d’expressió i contra les manifestacions violentes i actes vandàlics, després d'aprovar les esmenes presentades pel Govern a la moció presentada per JxV, SP-ERC, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita en defensa de la llibertat d'expressió i artística en solidaritat amb Pablo Hasél i Valtonyc. Aquesta moció original va quedar desestimada amb 10 vots en contra (PSC i Cs), 9 favor (SP-ERC, JxV Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP).©2019 Ajuntament del Vendrell