El Vendrell, 22 de febrer de 2021

Conscients de les dificultats que la pandèmia està significant, entre d’altres àmbits, per al món educatiu, des de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell s’ha volgut reforçar l’acostament que ja existeix de fa molts anys amb les escoles del municipi. Aquest oferiment de recursos i suport s’ha convertit en tot un èxit, ja que s’ha potenciat i augmentat la interacció entre professorat i l’equipament bibliotecari durant els últims mesos.
Han estat molts els centres que forçats per les circumstàncies s’han vist obligats a reconvertir les seves biblioteques en aules o per destinar-hi altres usos. Per això, amb l’objectiu que les escoles poguessin mantenir la seva activitat bibliotecària tot i la pèrdua d’aquests espais, des de la Biblioteca es va oferir la possibilitat de demanar lots de llibres integrats per lectures diverses adequades a tots els cursos. El servei, després d’un seguit de reunions amb els centres escolars, es va engegar a començaments de curs, amb una gran resposta que a més de facilitar la tasca educadora del professorat permet que els infants puguin continuar gaudint de la lectura.
La proposta ha tingut una molt bona acollida per part dels centres del Vendrell i la comarca. Per utilitzar aquest servei, tan sols cal que les tutores i tutors que tinguin interès en aconseguir un lot de llibres contactin amb la biblioteca. A dia d’avui, s’han repartit al voltant d’uns 600 llibres repartits en uns 44 lots que inclouen tant obres de ficció com de coneixement. Es tracta de conjunts de llibres que tracten les temàtiques que en aquells moments s’estiguin treballant a l’aula tenint en compte l’edat de l’alumnat. Els lots es confeccionen mitjançant documents propis de la biblioteca del Vendrell i d’altres biblioteques, a través del servei de préstec interbibliotecari del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell