El Vendrell, 16 de febrer de 2021 

Avui al matí el govern municipal ha anunciat la recuperació de la gestió directa del servei de manteniment d’edificis municipals.
Aquest servei s’ha fet fins ara a través de la licitació que es va fer el 2015 a l’empresa Clece, i després de quatre anys de contracte, prorrogats amb dos anys més, es passarà a gestionar de forma directa perquè actualment l’Ajuntament del Vendrell disposa del personal tècnic per poder-ho fer.
El cost del contracte actual és de 405.000 euros a l’any i l’equip està format per un encarregat i quatre operaris. Amb la recuperació de la gestió directa, es mantindran els llocs de treball actuals i hi ha la previsió d’incorporar dues persones més amb l’estalvi que suposarà aquest canvi.
El regidor de Manteniment d’edificis, Alfons Herrera, ha explicat que “la recuperació de la gestió directa del servei de manteniment d’edificis municipals facilitarà el control dels treballs i el fet de poder actuar en casos que no estan inclosos en l’actual contracte”.©2019 Ajuntament del Vendrell