El Vendrell, 26 de gener de 2021

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 de gener un ple ordinari per via telemàtica.

El Ple va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar inicialment el text del Reglament de prestacions d’urgència social.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per a l’aprovació del Reglament d’Adjudicació dels Habitatges en règim de lloguer social i/o assequible de l’Ajuntament del Vendrell i constituir una Comissió d’Estudi, amb l'esmena d'incorporar, sense vot, una representació dels grups municipals i la regidora no adscrita.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l'expedient per a la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de terrasses i constituir una Comissió d'Estudi, amb l'esmena d'incorporar, sense vot, una representació dels grups municipals i la regidora no adscrita.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 1 en contra (Primàries Catalunya) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Podem el Vendrell), es va aprovar iniciar l’expedient per a la redacció de l'avantprojecte de l'ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i constituir una Comissió d’Estudi. En aquest punt no es va aprovar l'esmena d'incorporar una representació dels grups municipals i la regidora no adscrita (sense vot) per 11 vots en contra (govern)i 10 a favor (oposició).

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per a la redacció del Reglament del pressupost participatiu i constitució d’una Comissió d’Estudi. Els acords ja recullen la designació d'una representació del grups municipals i s'incorpora la regidora no adscrita.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per a la creació de la Comissió de seguiment i interpretació per a l'aprovació del reglament de segona activitat del col•lectiu de la policia local del Vendrell, amb l'esmena d'incorporar una representació dels grups municipals i la regidora no adscrita (sense vot).

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient per a la Creació del Reglament de teletreball i constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’aquest reglament, amb l'esmena d'incorporar una representació dels grups municipals i la regidora no adscrita (sense vot).

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l'expedient per a la modificació de les Ordenances fiscals municipals i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte, amb l'esmena d'incorporar una representació dels grups municipals i la regidora no adscrita (sense vot).

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 abstencions (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem el Vendrell), es va aprovar el Pla Anual Normatiu per a l’any 2021: Reglament de teletreball; Reglament de segona activitat per als policies; Reglament de segona activitat per a les auxiliars de geriatria del Patronat Municipal Asil; Reglament de productivitat per als empleats públics de la corporació; Modificació d’alguns preus públics vigents de l’Escola Municipal de Música Pau Casals; Creació de nous preus públics de l’Escola Municipal de Música Pau Casals; Normes d’organització i funcionament de centre de l’Escola Municipal de Música Pau Casals (abans anomenat Reglament de Règim Intern); Modificar el Reglament del servei d’ajuda a domicili; Modificar el Reglament del servei de teleassistència domiciliària; Reglament del servei de transport adaptat; Protocol en relació a la instal•lació de comptadors solidaris d’aigua en habitatges ocupats; Modificació de l’ordenança fiscal número 12 (residus) pel 2022; Ordenança fiscal: taxa per la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals; Reglament de noms de carrers; Reglament de la Festa Major, i Reglament intern dels Administradors de Santa Anna.

-Amb 8 vots a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem el Vendrell) i 13 en contra (Govern, JxV i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre la situació de la contractació de l'obra del Pavelló d'esports del CE Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre fer un reglament regulador dels equipaments esportius de titularitat municipal, amb l’esmena de retirar la temporalitat en el termini.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per confeccionar un pla de seguretat local, amb la incorporació de la regidora no adscrita a la Comissió.

-Amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem el Vendrell i regidora no adscrita) i 11 en contra (Govern), no es va aprovar la proposta de resolució, presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya, perquè la regidora de Policia i Civisme de l'Ajuntament del Vendrell convoqui la Comissió Municipal de Convivència i Civisme, i presenti una proposta d'actuació de la seva regidoria que signifiqui un cop de timó que restableixi la seguretat dels veïns del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de PSC per posar el nom a la nova sala de premsa de l'Ajuntament del Vendrell de ''Maria del Remei Esteban i Nin'', primera regidora en ajuntaments democràtics del Vendrell i exemple i model a seguir en la lluita per aconseguir la visibilització de les dones i la igualtat. D’aquesta manera es vol reconèixer el seu llegat, homenatjar-la i començar a combatre la invisibilització de les dones als carrers i equipaments municipals.

-Amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem el Vendrell i regidora no adscrita), 10 en contra (PSC i Cs), 1 abstenció (AVP) i pel vot de qualitat de l’alcalde, no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per manifestar la satisfacció de l'Ajuntament del Vendrell pel reconeixement del dret a un judici just i a la presumpció d'innocència del Conseller Lluís Puig i al restabliment de l'honorabilitat d'Adrià Carrasco.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la normativa vigent, amb esmenes presentades pel govern municipal.

-Es va retirar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya perquè l'Ajuntament del Vendrell treballi intensament per negociar amb el Departament de Costes de l'Estat, un pla de caràcter plurianual que garanteixi el manteniment i la supervivència de la platja del Francàs. El ponent la va retirar després que s'aprovés una esmena presentada per la regidora de Platges sobre la totalitat dels acords de la proposta.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell