El Vendrell, 14 de gener de 2021

La Corporació Municipal del Vendrell, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2020, va aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d’Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès. Es va designar com a representant de l’Ajuntament del Vendrell la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Núria Rovira.

L’objectiu del conveni per l’aprovació de la Taula de Mobilitat del Penedès és fixar un marc de col·laboració per l’articulació de polítiques de mobilitat, les infraestructures i transport públic a les comarques de l’àmbit territorial del Penedès.

La Taula de Mobilitat del Penedès facilitarà la participació del territori en la gestió i planificació de la mobilitat, que ha de permetre els ens participants en el procés d’elaboració, tramitació i avaluació del Pla de Mobilitat del Penedès. En consonància amb l’anterior, entre les seves funcions es troben la elaboració de propostes per la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats, formular i definir propostes respecte a la política de tarifes dels serveis de transport públic, en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya i del Pla director de Mobilitat de l’ATM Barcelona i Tarragona.També permetrà als participants fer propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic en el marc dels instruments de planificació d’infraestructures del Govern i del pla director d’infraestructures de l’ATM de Barcelona.

La Taula de Mobilitat del Penedès també s’encarregarà d’analitzar i estudiar l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i transport privat. També s’encarregarà de proposar la realització de campanyes de promoció del transport públic, la mobilitat sostenible, la seguretat en el transport, l’ús racional de les vies i de l’espai públic com les polítiques d’aparcament i àrees de vianants, així com la implantació de carrils reservats al transport públic o bicicletes, i participar en el disseny de les polítiques de finançament.©2019 Ajuntament del Vendrell