El Vendrell, 30 de desembre de 2020

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el 4 de gener de 2021, a les 13 h, de forma mixta, telemàtica i presencial, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:

1. No reconeixement de compatibilitat per segona activitat a la senyora MMR. GPER2020000395

 

 

 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell