El Vendrell, 1 de desembre de 2020

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dilluns 30 de novembre, un ple ordinari per via telemàtica.


El Ple va arribar als següents acords:


-Per unanimitat, es va aprovar el Protocol municipal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci. Es tracta d'un document que era necessari per poder dur a terme des de l'Ajuntament aquelles accions de prevenció, de detecció i d'acció en relació a possibles violències sexuals que es puguin produir en entorns festius del municipi.
El Protocol s'ha elaborat conjuntament amb moltes persones que han col·laborat en diversos moments del procés i a través de diferents canals. També ha estat possible gràcies a totes les dones dels col·lectius feministes i persones LGTBQ+ d'arreu, que han compartit els materials, les experiències i els documents necessaris per a l'elaboració de Protocols comunitaris. Sota la coordinació, redacció i dinamització de l'Equip Observatori Noctàmbul@s i el Programa d'Inclusió i Gènere de la Coordinació territorial de Joventut de la Generalitat de Catalunya, s'ha treballat amb un Grup Motor integrat per tècnics i tècniques de diferents regidories de l'Ajuntament i una Comissió Participativa oberta a tota la ciutadania i entitats del municipi. Durant el procés també es va fer una enquesta a la qual hi van participar 322 persones.

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial les bases reguladores dels ajuts per la reactivació de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19 al Vendrell. Aquesta nova ajuda de 600€ serà acumulable a les anteriors convocatòries i es podrà arribar a un total de 1.200€ en ajuts directes municipals.

-Per unanimitat, es va aprovar declarar el desestiment del recurs de reposició de la mercantil BBVA SA presentat en relació amb una retenció de factures per una exigència de manteniments a la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL per part de l’Ajuntament, per haver-ho fet amb defecte de temps i forma presentat. I, d’altra banda, estimar parcialment el recurs de reposició presentat per la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL sobre els manteniments exigits, ja que no s’han de fer càrrec de les petites reparacions.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup de Som Poble-ERC per tal que en la Comissió del Pla Reactivem i amb la col·laboració d'entitats econòmiques, socials i veïnals es consensuïn projectes que puguin ser beneficiaris dels Fons de Reconstrucció de la UE.

-Amb 11 vots en contra (Govern), 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem el Vendrell) i 1 abstenció (regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per demanar el compliment de la Llei de Transparència per part de l'Ajuntament del Vendrell com de les seves empreses municipals amb participació pública. El govern municipal va demanar la retirada de tres punts de la proposta, per no poder garantir amb els terminis que s’hi indiquen, que el grup proposant no va acceptar.

-Amb 11 vots en contra (Govern), 8 vots a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem el Vendrell) i 2 abstencions (JxV i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la municipalització i la gestió a través d'una empresa pública d'aquells serveis municipals que finalitzin els seus contractes.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada per JxV, esmenada pel govern municipal, en relació amb la conservació i dinamització de l'edifici de la Cooperativa Agrícola del Vendrell.

-Amb 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya, JxV, Podem el Vendrell i regidora no adscrita) no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que els membres del consistori rebaixin el 20% dels seus sous i indemnitzacions mentre durin les restriccions de mobilitat a causa del Covid-19.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per implementar el servei de bus exprés a la comarca del Baix Penedès, amb la incorporació d'una esmena de SP-ERC, en la línia de sol·licitar a la Generalitat un estudi de mobilitat del transport públic de la comarca del Baix Penedès en connexió entre el Camp de Tarragona i Barcelona per ampliar la oferta.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups Primàries Catalunya i Podem el Vendrell de la Marea Pensionista per demanar a les entitats bancàries un servei adequat per cobrir les necessitats dels usuaris, en especial de la gent gran que no pot accedir a gestions on-line.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per tal de dotar de recursos econòmics, d'acompanyament institucional, logístics i emocionals que garanteixin la protecció.©2019 Ajuntament del Vendrell