PreinscripcionsL’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) del Vendrell s’està convertint en un referent per als ciutadans del Vendrell que volen preinscriure els seus fills en un centre del municipi als 3 anys d’edat.

Així ho demostren els 150 alumnes preinscrits que s’han registrat a les oficines de la Rambla, a l’antiga Biblioteca, davant dels 117 que ho van fer per al curs 2009/10.

L’OME va néixer com una iniciativa de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament del Vendrell el curs 2005-06 amb la voluntat coordinar i gestionar tota la informació i els tràmits derivats de les accions d’escolarització que tenen lloc al municipi, bàsicament respecte a les franges de l’educació infantil i primària. D’aquesta manera s’erigeix com una oficina de referència perquè els ciutadans comptin amb un suport a l’hora de determinar els camins que seguiran els seus fills en l’etapa escolar i valorar quins són els centres on poden escolaritzar-los.

 

L’OME ha gestionat un total de 209 sol·licituds per a escolars del Vendrell, xifra que encara és menor a la que registren els centres individualment, però que des que va posar-se en marxa l’oficina tendeix a créixer, unes dades que permeten als responsables de l’OME mostrar-se molt satisfets.

En xifres globals les preinscripcions escolars al Vendrell, han estat de 421 pel que fa a P3, (el gruix més important de preinscripcions) i de 609 en el conjunt d’infantil (P3, P4, P5) i primària. Per a l’Institut Andreu Nin i per a l’Institut Mediterrània s’han tramitat 109 sol·licituds, mentre que per als estudis de secundària de l’escola Sagrat cor hi ha hagut 24 preinscripcions.

Enguany, a més, la principal novetat al Vendrell del termini de preinscripcions ha estat la incorporació d’un nou centre, l’institut-escola Els Còdols, que començarà a caminar el proper curs amb dues línies de P3, és a dir, amb un total de 50 places noves. Els Còdols ja ha rebut un total de 24 preinscripcions, totes gestionades a través de l’OME. Així, les famílies amb nens en edat d’incorporar-se a l’escolaritat obligatòria (3 anys) han pogut optar per un nou centre innovador, que permetrà als alumnes romandre en un mateix espai fins als 16 anys sense haver de fer cap canvi d’escola per cursar la secundària obligatòria. Es tracta d’un nou model que s’està començant a implantar en l’àmbit públic i, de moment, només hi ha sis centres d’aquestes característiques en tot Catalunya.©2019 Ajuntament del Vendrell