La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar inicialment en la sessió ordinària del passat 9 de novembre el “Projecte d’obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell”.

El projecte està en exposició pública fins el dia 31 de desembre de 2020. La documentació del projecte es pot consultar a l’adreça web: https://www.elvendrell.net/via-ciclista

Un cop aprovat el projecte, si ho ni ha esmenes, s’haurà de convocar la licitació pel contracte de les obres. El pressupost base de licitació serà de 446.506,48 € IVA inclòs. Un cop adjudicades les obres, aquest import pot ser inferior, segons les ofertes rebudes. La despesa de l’actuació està cofinançada al 50% pel Fons Feder 2014-2020 excepte l’IVA.

L’objectiu d’aquesta actuació és permetre connectar els principals equipaments educatius-esportius del municipi entre sí, els vials de connexió amb barris molt cèntrics del municipi amb l’estació de Rodalies del municipi i l’estació d’autobusos, a més d’aconseguir un efecte xarxa amb itineraris existents com la via verda amb els nuclis marítims.

Amb aquesta infraestructura, l’Ajuntament del Vendrell pretén potenciar un transvasament modal dels desplaçaments que actualment es realitzen mitjançant el vehicle privat cap a la bicicleta. L’objectiu és reduir la mobilitat quotidiana en vehicle privat per promoure la mobilitat en bicicleta, neta i sostenible en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, reduint costos globals en sistemes de transport i moderar el consum energètic.

L’actuació en total té una longitud de 2,095 km, executada de forma discontínua en 2 trams, connectant al primer tram amb el barri de Les Deveses (dotat de trams de vorera bici actualment executats) cap a la zona escolar-esportiva, i al segon tram amb la resta d’equipaments, via verda del Vendrell als nuclis Marítims, i cap a l’estació de Rodalies i l’estació d’autobusos.
El recorregut de la via ciclista de la present actuació també connectarà entre sí diversos dels barris més poblats del municipi, atesa la seva proximitat (Mas d’en Gual, el Tancat, Jané Parera, Camp de França). Donada la seva proximitat amb equipaments administratius de la Seguretat Social i Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), els Jutjats del Vendrell (annex al recorregut) i els instituts i centres educatius de la zona escolar, aquest recorregut tindrà una utilitat social reconeguda.

 

logo aj  logo feder     logo gene

 

                                                              ©2019 Ajuntament del Vendrell