El Vendrell, 30 d'octubre de 2020

El govern municipal del Vendrell proposarà per aprovació al Ple extraordinari, convocat per al proper dimarts 3 de novembre, la reforma d’una part de les ordenances fiscals que entrarien en vigència el proper 1 de gener de 2021.

L’impost principal, l’IBI, que manté els valors cadastrals congelats per decisió del Govern de l’Estat, incrementarà el tipus en 3 centèsimes, de l’1,11 a 1,14.

Igualment, es preveu un increment de l’IBI dels pisos buits propietat dels bancs i grans tenidors per gravar l’especulació amb l’habitatge, i un increment de la taxa dels anomenats pisos turístics, ajustant-la al gravamen dels municipis de l’entorn. També s'inclou una bonificació per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques i incentivar així les energies renovables.

L’escombraries domèstiques incrementaran un 3,8% per mantenir la cobertura de la taxa d’abocador que es paga a la Generalitat de Catalunya. El govern municipal, amb la implamentació del sistema de recollida porta a porta, vol assolir els nivells que obliga l’UE i que en futurs exercicis els ciutadans paguin d’acord amb el volum de residus que generin.

Per contra, es preveu una reducció del 25% de la taxa d’escombraries comercials per a aquelles activitats tancades durant l'Estat d'Alarma, mesura que s’uneix als ajuts per a autònoms i pimes aprovats pel govern municipal amb un pressupost de 220.000€, i a la rebaixa del preu de la publicitat en un 50% per a les empreses locals a Ràdio Televisió el Vendrell per ajudar el teixit comercial i empresarial local.

La resta de tributs sotmesos es mantindran amb la mateixa taxa de cobertura, pel que s’incrementaran en un percentatge igual a l’última revisió de l’IPC.

Segons el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, “totes aquestes reformes venen motivades per la necessitat de mantenir els nivells de cobertura dels serveis municipals i fer front a les noves necessitats provocades per la pandèmia de la Covid-19. Són el resultat del diàleg i participació de la ciutadania, d’acord amb el pla Reactivem El Vendrell, i proposades per la comissió político-tècnica d’estudi de reforma de les ordenances fiscals”.©2019 Ajuntament del Vendrell