El Vendrell, 2 de novembre de 2020

Els espais on es farà el tractament aquest dies són:
Auditori- Sant Salvador
Isaac Albèniz-Sant Salvador
Av. Telègraf- Masos
Av. Masos- Masos
C/ Jaume Morera – Masos
Pinar Santiago Padrós - Masos II

 ©2019 Ajuntament del Vendrell