El Vendrell, 15 d'octubre de 2020©2019 Ajuntament del Vendrell