El Vendrell, 14 d'octubre de 2020

El passat divendres 9 d’octubre, l’Eina Servei d’Ocupació va participar a la primera jornada de treball de representants dels Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament local realitzada a l’Institut Municipal Formació i Empresa Mas Carandell. L’acte va finalitzar amb la lectura d’un manifest i les conclusions de la trobada.

Una àmplia representació tècnica d’Entitats locals de Catalunya es van reunir a Reus amb l’objectiu de reclamar el seu reconeixement com a principals actors per a la dinamització socioeconòmica dels territoris, posar en valor la gestió pública de les polítiques actives d’ocupació i traslladar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC i a d’altres administracions superiors, propostes de treball conjunt per la optimització dels recursos públics i l’adaptació i consolidació de programes i projectes dirigits a les persones i a les empreses del país.

A la jornada de treball es va proposar formalitzar amb la representació tècnica dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya un sistema de treball conjunt de caràcter col·laboratiu. La iniciativa sorgeix de la representació tècnica d’ajuntaments, consells comarcals, consorcis i agències de desenvolupament local que durant mes de 30 anys gestionen les polítiques actives d’ocupació dels seus territoris i comparteixen experiències i inquietuds.©2019 Ajuntament del Vendrell