El Vendrell, 24 de setembre de 2020

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el dia 28 de setembre de 2020, a les 13 h, de forma telemàtica, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:
1. Aprovar l’aportació econòmica als grups municipals per al 2020 GALC2020000013©2019 Ajuntament del Vendrell