El Vendrell, 8 de setembre de 2020

D’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, s’exposen al públic les llistes del Cens Electoral, des del dia 7 al 16 de setembre (ambdós inclosos), a les oficines de l’Ajuntament del Vendrell i als efectes de possibles reclamacions.

La consulta es podrà fer, via telèfon o omplint el formulari de Padró d’Habitants de la pàgina web de l’Ajuntament: https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions, a les següents oficines:
-Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC), de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, al número de telèfon 010
-Oficina d’Empadronament Municipal, de dilluns a divendres de 9 h 14 h, al número de telèfon 977 15 48 39

El sorteig dels candidats a Jurat pel bienni 2021-2022, és públic i es realitzarà a l’Audiència Provincial el proper dia 17 de setembre.

 


©2019 Ajuntament del Vendrell