El Vendrell, 28 d'agost de 2020

El proper dimarts 1 de setembre comença el termini de pagament del Padró del Cementiri 2020.
Les dates de pagament són de l’1 de setembre al 2 de novembre de 2020. Els rebuts domiciliats es posaran al cobrament el 2 de novembre de 2020.

Els ciutadans que no tinguin domiciliat aquest padró, el poden sol·licitar:
-al SAC, amb cita prèvia mitjançant formulari https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions
-al correu electrònic tresoreria@elvendrell.net©2019 Ajuntament del Vendrell