El Vendrell, 21 d'agost de 2020

La Biblioteca Digital Vendrellenca (http://bibliotecadigitalvendrellenca.cat) de la Biblioteca Pública Terra Baixa incorpora una nova col·lecció al seu fons. Es tracta de l’Hemeroteca Històrica Vendrellenca, integrada per 52 fitxes bibliogràfiques elaborades per l’historiador Pere Ferrando Romeu, que descriuen les publicacions periòdiques locals editades i publicades al Vendrell al llarg de la història. La informació que conté cadascuna d’aquestes fitxes és de gran interès pel fet que ressenya les publicacions amb dades com l’àmbit temporal de publicació, total de números editats, periodicitat, llengua, preu, format, impremta, director, notes o localització dels exemplars, entre d’altres. Així mateix, d’aquelles que es poden consultar en línia s’hi  troba un enllaç directe a l’ARCA (l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues), com és el cas d’El Vendrellense que data del 1892, fins a d’altres de més actuals.

Recerca hemerogràfica local i conservació

L’Hemeroteca Històrica Vendrellenca és el fruit d’un treball constant de més de trenta anys, al llarg dels quals l’historiador Pere Ferrando ha anat recopilant informació de totes les publicacions periòdiques editades al Vendrell. S’hi poden trobar butlletins, diaris, setmanaris o anuaris, des del 1859 (la primera) fins al 1983, quan s’incorporen canvis importants en la forma de fer informació escrita.

Durant aquest temps, Pere Ferrando, al llarg de les seves múltiples recerques històriques locals, ha anat localitzant treballs que han estudiat la premsa escrita on apareixen dades de capçaleres vendrellenques. Tot aquest material, i algunes descobertes puntuals, han estat donades a conèixer en el seu moment. Entre aquestes publicacions hem de destacar-ne dues: La premsa escrita al Vendrell: un nou exemple d’intensitat social i cultural (Miscel·lània Penedesenca, 1994, IEP) i el capítol dedicat a la premsa vendrellenca dins el llibre Vida i obra dels germans Ramon i Vidales, una família d’impressors del Vendrell (AAVV, 2018, Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal del Baix Penedès).

La incorporació d’aquest material s’afegeix a les tasques de digitalització de totes  les publicacions periòdiques més antigues que duu a terme la Biblioteca des de fa molt anys, amb l’objectiu de millorar-ne la preservació, conservació i consulta. En aquesta línia, alguns exemples de publicacions recentment digitalitzades són Vida: revista mensual portaveu de l’Orfeó Vendrellenc, del 1910-1911; Reeixir: portantveu del Club de Joves (1963-1966), o Natura: revista setmanal, literaria, agrícola i d’informació defensora dels interessos generals del districte de Vendrell (1923-1924).

Una crida per completar una feina de més de trenta anys

La Biblioteca Pública Terra Baixa és la institució que atresora la major part d’aquestes col·leccions, però també s’han trobat exemplars en col·leccions privades, altres biblioteques, hemeroteques o arxius. Tot i així, encara avui hi ha col·leccions incompletes i alguna capçalera de la qual no s’ha trobat cap exemplar malgrat conèixer-ne la publicació, per la qual cosa es fa una crida a tothom que pugui tenir o conèixer material d’aquesta mena a informar-ne per tal de poder-ne actualitzar la corresponent fitxa bibliogràfica.©2019 Ajuntament del Vendrell