El Vendrell, 30 de juliol de 2020

La Junta de Govern Local del 29 de juliol del 2020 va aprovar l’adjudicació del contracte d'un sistema de control d'accés de vehicles a la zona de l'illa de vianants del municipi del Vendrell per un import de 37 mil euros (IVA inclòs).
Es tracta d’un sistema de videovigilància i de reconeixement de matrícules, que es controlarà des de la Policia Municipal, amb quatre punts de control ubicats en els següents accessos a l’illa de vianants: al carrer del Mar, al Portal del Pardo (c/ Major), al carrer de la Carnisseria i al carrer de Prat de la Riba. 
D’altra banda, a part de fer un control d’accés de vehicles, aquest sistema també reforçarà la seguretat al centre de la vila, tant per als comerços com per a les persones residents i de pas.
Un cop formalitzat el contracte, es preveu que el sistema estigui implementat en un termini màxim de dos mesos.©2019 Ajuntament del Vendrell