L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 1 de juliol un ple ordinari per via telemàtica.

-El ple va donar compte de l’expedient de modificació de crèdits per la incorporació de romanents de l’exercici 2019 al pressupost de l’exercici 2020.

-El ple va aprovar l’abonament de l’expedient de reconeixement de crèdit 2020/1 de l’Ajuntament per abonar factures que estaven pendents de pagament, per un import total de 152.259,47 €. El punt va quedar aprovat per 11 vots a favor (Govern) i 10 abstencions (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell).

-El ple va aprovar l’expedient de modificació de crèdits 01P/2020, per 13 vots a favor (Govern, JxV) i 8 abstencions (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell). Aquesta modificació del pressupost 2020 ve motivada per les conseqüències econòmiques i socials generades per la pandèmia del COVID19 i amb l’objectiu d’ajustar-lo tècnicament a l’equilibri pressupostari, tenint en compte l’augment d’algunes despeses (EPIS, personal, mesures de seguretat a l’Ajuntament), la reducció d’ingressos, i la implementació de les mesures d’emergència preses, i aquelles que surtin de la Taula de Diàleg per a la reactivació econòmica i social.

En concret, aquesta modificació de pressupost incorpora els romanents (el superàvit del pressupost de 2019), dels quals un 20% es destinen a polítiques de serveis socials; entre ells, 46.000 € a la Residència d’Avis. També incorpora la pèrdua d’ingressos de 541.667,78 euros, una retallada de la despesa per idèntic valor (fonamentalment provinent de festes i activitats culturals que s’han deixat de fer) i inclou noves partides per la compra d’EPIS i l’augment de l’assegurança de vida dels treballadors. Així mateix, preveu una reserva d’uns 115.000 € per a afrontar possibles rebrots i la implementació de les mesures que es derivin dels treballs de la Taula de Diàleg.

-El Ple va aprovar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022, amb 13 vots a favor (Govern, JxV) i 8 abstencions (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell).

-La proposta de resolució dels grups municipals Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell davant la mancança de llicència ambiental de l’Escola Municipal de Música Pau Casals va quedar desestimada per 11 vots en contra (Govern), 8 a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 2 abstencions (JxV). Aquesta proposta demanava el tancament provisional de l’equipament fins que no es compti amb aquesta llicència.

 

-La proposta del grup municipal de Junts pel Vendrell per a recuperar la presència d’arbres a la Plaça Vella va quedar desestimada amb 11 vots en contra (govern), 6 abstencions (SP-ERC) i 4 a favor (JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell).

-La proposta del grup municipal de Junts pel Vendrell per a garantir la preservació dels valors patrimonials i de paisatge urbà en el procés de reurbanització del carrer de les Quatre Fonts es va aprovar per unanimitat.

-El ple va aprovar, també per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal del PSC per a l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a la “Xarxa de Memòria i de prevenció del feixisme. Mai Més” per a participar, conjuntament amb l’Amical, en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme i amb la recerca històrica dels deportats i deportades del municipi. Una tasca que s’ha de fer amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i especialment amb els centres de secundària del municipi. La moció també recull la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres camps per a l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més i del Projecte Mauthausen/Buchenwald.

-La moció de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant, presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Pel Vendrell Primàries i Podem El Vendrell va ser aprovada per 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries i Podem), 9 abstencions (PSC, AVP) i 2 en contra (Cs).

-La proposta de moció dels grups municipals Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per una única sanitat 100% pública, igual per a tothom, ni concertada ni diners públics a la privada, va ser aprovada també per unanimitat dels grups municipals.©2019 Ajuntament del Vendrell