El Vendrell, 23 de juny de 2020

El Pla Educatiu d’Entorn és un projecte educatiu de col·laboració entre l’Ajuntament del Vendrell i la Generalitat de Catalunya que està funcionant des del curs 2004/05. L’objectiu principal d’aquest projecte és l’assoliment de l’èxit educatiu, personal i social dels infants i joves del Vendrell, especialment dels que tenen més necessitats o estan en risc d’exclusió social.

Aquest curs passat el Pla Educatiu d’Entorn va constituir la Comissió Inclusiva on es vol donar suport a les entitats i iniciatives que ja tenim al Vendrell, i fomentar-ne de noves, pel que fa a activitats extraescolars i de vacances per a infants amb diversitat funcional. Així doncs aquesta comissió està formada per les diferents entitats que tenen a veure amb aquests infants i joves, i altres administracions que donen suport o potencien aquests tipus d’activitats, amb la finalitat que aquests infants i joves puguin accedir a qualsevol activitat que vulguin inscriure’s.

Una de les necessitats detectades i demandades tant per les famílies com per les entitats organitzadores, és la dotació de més vetlladors als casals d’estiu, ja que és la persona de suport que necessiten els infants amb diversitat funcional per poder seguir les activitats que es fan als casals. Amb aquesta finalitat, doncs, el Pla Educatiu d’Entorn ha decidit atorgar una dotació econòmica de 3.200 euros per a la contractació de 2 vetlladors per a suport a infants amb diversitat funcional que s’inscriguin als casals d’estiu esportius organitzats pel Consell Esportiu, als casals de lleure organitzats per l’esplai Zig-zag al Vendrell o pels casals inclusius de Coma-ruga organitzats per l’entitat Trèvol.©2019 Ajuntament del Vendrell