El Vendrell, 18 de juny de 2020

Tant des de la pròpia experiència com la d'altres municipis i des dels estudis realitzats per l'Agència de Residus, s'ha comprovat que els contenidors soterrats són un sistema de recollida car, molest i poc eficient en resultats ambientals i econòmics, així com tampoc són satisfactoris per a la ciutadania. En conseqüència, al Vendrell s'estan clausurant i substituint per contenidors en superfície.

Al Vendrell, el model de contenidors soterrats suposa disposar d'un servei addicional de recollida de residus per tan sols 9 punts del municipi. En els anys de funcionament d'aquest servei fins l'actualitat s'ha fet balanç, i fruit d'aquesta avaluació, s'ha considerat necessari substituir-los. Cal tenir en compte també que aquests contenidors ja han arribat al final de la seva vida útil.

A més, segons la regidora de Recollida de Residus, Núria Rovira, “es tracta d'un model que suposa un manteniment elevat i unes difícils operacions de neteja. A aquest fet cal sumar-hi el gran nombre d’avaries i la conseqüent necessitat de reparacions, costoses tant tècnicament com econòmica. En conseqüència, genera uns costos insostenibles pel servei de recollida de residus”.

També cal tenir en compte que el deteriorament d’aquestes infraestructures podria representar un problema de seguretat per al personal encarregat de les recollides i per als vianants, així com problemes de neteja tant interiors com exteriors que poden generar un problema de salut pública. A la vegada, s’ha comprovat que aquest tipus de contenidors tampoc han contribuït a una millora de la recollida selectiva doncs s’ha vist que en aquest tipus de recollida augmenten els impropis i una elevat nombre de desbordaments dels contenidors.

Així doncs, amb les obres de millora del Carrer Doctor Robert es va iniciar la clausura de les nou illes de contenidors soterrats en funcionament al municipi. De moment ja s’han clausurat les illes del Carrer doctor Robert, el Camí de Tomoví, l’Avinguda Catalunya i la Plaça de la Sardana. En breu es clausuraran les 4 illes del Carrer Indústria i ,la de la Plaça del Centre.

Amb aquesta actuació, es guanya en la reducció de la despesa econòmica municipal i els veïns afectats es beneficien d'un sistema que comporta un estalvi en el temps de recollida dels residus i una disminució del soroll i les olors entre d’altres.

Així, s'instal•laran contenidors aeris o habituals als emplaçaments on ara hi ha dipòsits soterrats, alguns dels quals mantindran la ubicació i d'altres se situaran a pocs metres. Cal tenir en compte que aquesta actuació és temporal, ja que l’Ajuntament del Vendrell està definint el nou model de recollida de residus al municipi.©2019 Ajuntament del Vendrell