El Vendrell, 17 de juny de 2020

Amb l'objectiu de definir mesures estratègiques per pal·liar els efectes de la Covid-19 al nostre municipi, l'Ajuntament del Vendrell impulsa la TAULA DE DIÀLEG PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL VENDRELL, amb l'acord de tots els grups municipals. L’objectiu de la Taula és el de concretar mesures que ajudin a mitigar les conseqüències de la pandèmia, tant en el curt termini amb l'elaboració d'un pla de xoc econòmic i social, com en el mitjà i llarg termini, repensant el futur i introduint els canvis que ens ajudin a estar més ben preparats en futures crisis o canvis sobtats.

Per aconseguir-ho, la Taula s'ha dividit en dos debats sectorials, un per la reactivació econòmica i el turisme i l'altre per tractar temes socials i de salut. Paral·lelament, s’ha obert un canal digital de participació on tothom, entitats i ciutadania, por fer arribar les seves propostes, responent un petit qüestionari. Aquest es podrà respondre en línia a través del següent formulari: https://bit.ly/3120nl1 fins aquest proper divendres 19 de juny a les 15h.

De les conclusions del debat i de les aportacions rebudes en sortiran les mesures que l'Ajuntament, en el marc de les seves competències i amb els recursos disponibles, adoptarà per fer front a l'impacte que ha tingut la Covid-19.©2019 Ajuntament del Vendrell