Pressupost 2010L'Ajuntament del Vendrell prioritzarà l'any 2010 les àrees més directament relacionades amb els serveis a les persones. Així, segons ha avançat el regidor d'Hisenda, Joan Maria Diu, les grans àrees en les què s'incrementa l'aportació de diners de cara al 2010 “són les de gent gran, educació, cultura, ocupació i medi ambient”. L'alcalde del Vendrell, Benet Jané, ha explicat que aquest fet és una mostra de que el govern “és sensible a la delicada situació econòmica per la què passen molts ciutadans del Vendrell”. En aquesta línia, Benet Jané ha afegit que la difícil conjuntura econòmica ha motivat que el pressupost del 2010 sigui “realista, auster, eficient i amb una clara contenció de la despesa”.

Pel què fa a les xifres globals, el pressupost consolidat per al 2010 és de 55.678.843 euros, tres milions menys que l'any 2009. Segons el regidor, la diferència rau en el capítol d'inversions, que passa dels 12 milions de l'any 2009 als 9 milions i mig previstos per aquest any 2010.

 

Es tracta, ha explicat Diu, d'un pressupost equilibrat amb uns ingressos corrents de 40.063.667 euros i una despesa corrent de 39.637.781 euros; per tant,  amb un estalvi net de 425.886 euros que es destinaran a inversions.

 

Un altre dels trets significatius del pressupost de l'any vinent és que repeteix la tònica impulsada per l'equip de govern d'aconseguir majors ingressos a través de subvencions rebudes d'altres administracions i a través de cànons. Un fet que permet fer inversions importants sense augmentar els impostos als ciutadans. En aquest punt, el regidor ha lamentat, però, que l'aportació de l'Estat a l'Ajuntament es redueixi en un milió d'euros, “ja que ens hagués permès finançar més projectes”.

Pel què fa al capítol de la despesa corrent, el regidor d'Hisenda ha explicat que es preveu disminuir-la en 258.000 euros.

Pel què fa a les inversions, i malgrat el difícil context econòmic, el pressupost municipal del 2010 preveu un gruix important d'actuacions per valor de 9.433.053 euros. A més, a part, cal comptar amb els gairebé 3,5 milions d'euros del Fons Estatal d'Inversió Local que no estan comptabilitzats al pressupost.

Per àmbits, es destinaran 2.935.000 € a obra pública; 2.775.137€ a serveis a les persones; 2.673.173€ al Pla de Barris; 690.743€ a Medi Ambient, Serveis i Parcs i Jardins; 156.000 € a Via Pública, Trànsit i Seguretat Ciutadana; 122.000 € a Serveis Interns i 81.000 € a Promoció Econòmica, Ocupació i Turisme.

Algunes de les inversions més destacades són, en obra pública, la remodelació de l'entrada a Coma-ruga per l'Avinguda Generalitat, els pluvials del sector 11 i 13 i obres de millora als Masos; en Serveis a les persones s'hi inclouen partides per a l'inici de les obres de la remodelació de la Casa Museu Àngel Guimerà o la construcció del nou esplai de Gent Gran al Tancat (amb finançament plurianual); inversions al Vendrell Esport i Lleure, o l'inici dels treballs per adequar els terrenys per la nova escola de primària, entre altres. Un altre dels grans àmbits de l'inversió del 2010 és el del Pla de Barris, que incorpora actuacions importants com la rehabilitació de la Cooperativa Agrícola (amb finançament plurianual), la reurbanització vials interiors, l'adquisició i adaptació de 3 locals de les Galeries Adonis o la passera de vianant per sobre de la Riera de la Bisbal; entre altres. En l'apartat de Medi Ambient, el grup d'actuacions previstes inclouen millores en diversos parcs i jardins, l'adequació de lleres i torrents, millores a la xarxa d'aigües i millores al cementiri. Dins de l'àmbit de via Pública, trànsit i seguretat ciutadana s'incorporen projectes com ara l'adequació d'aparcaments i de la rotonda de Sant Salvador. Pel què fa a l'àmbit de promoció econòmica, ocupació i turisme, les inversions passen entre altres per l'adequació d'una nova aula de formació a les dependències de l'Escola Taller i la millora d'infrastructures de les platges.©2019 Ajuntament del Vendrell