Visita VicL’oficina del Pla de Barris del Vendrell va participar el passat divendres en la segona sessió de les reunions de municipis amb nuclis antics subvencionats per la llei de Barris i que van tenir el seu punt se sortida, precisament a la capital penedesenca.

Aquest cop la sessió va comptar amb l’assistència d’una trentena de persones provinents de 10 ajuntament diferents, 3 consultores i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

El Regidor del Pla de Barris de l’Ajuntament de Vic, Josep Rafús, va donar la benvinguda a la ciutat als assistents i va explicar breument les principals actuacions que preveuen desenvolupar al pal de Barris del Centre Històric i la Calla, que es va poder visitar en finalitzar la sessió.

 

 

L’encarregat de dinamitzar el grup i membre de la Fundació CIREM, Jordi Garcia, va presentar l’objectiu de la sessió: consensuar els àmbits temàtics sorgits dels reptes plantejats durant la 1ª sessió al Vendrell i fer una proposta d’accions per a desenvolupar com a grup durant l’any 2010. Després de fer un petit recordatori dels aspectes tractats a l’anterior sessió de treball es van consensuar els 6 àmbits temàtics en els quals hauria de treballar el Grup dels Nuclis Antics: Centre ciutat i/o Barri, Comerç, Identitat, Urbanisme, Dinamització Social i Habitabilitat.

 

La sessió va prosseguir amb les propostes d’accions a treballar com a grup relacionades amb els tres àmbits temàtics que els assistents consideressin com a prioritaris. Fruit d’aquest treball van sorgir 3 comissions de treball: Habitabilitat, Comerç i Dinamització social. Dins d’aquestes es van integrar una sèrie de municipis que de forma voluntària realitzaran les propostes per desenvolupar les accions pactades. L’oficina del Pla de Barris del Vendrell es va presentar per treballar en matèria d’habitabilitat i de comerç. Aquestes accions són:

 

  • Fer una proposta on es recullin els problemes relacionats amb el tema de l’habitatge davant els quals es troben els diferents municipis i que van sorgir durant la sessió i possibles solucions (rehabilitació d’habitatges amb tallers d’ocupació, programes de garantia de lloguer, etc.). Un cop feta la proposta es treballaria de manera conjunta amb el Departament d’Habitatge.
  • Realitzar una proposta per mirar de crear la Marca de Nuclis Antics per promocionar els comerç local.
  • Crear un sistema àgil i protocol·litzat que permeti i faciliti l’intercanvi general d’experiències entre els representants del teixit social dels diferents
    municipis.

La cloenda va anar a càrrec del Regidor de Cultura i d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic, Sr. Xavier Solà, i del Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, Sr. Ramon Botey, que van agrair la presència als assistents i els van animar a prosseguir amb la realització de noves sessions.©2019 Ajuntament del Vendrell