El Vendrell, 15 d'abril de 2020

 L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts, 14 d’abril, un ple extraordinari i urgent i, per pri-mera vegada en la seva història, de forma telemàtica, ateses les restriccions ocasionades per la pandèmia de la COVID19.
La sessió es va iniciar amb un minut de silenci de tots els regidors i regidores del Consistori per les víctimes del Coronavirus.
Els grups municipals van aprovar, en primer lloc, i per unanimitat, el caràcter urgent i extraordinari de la sessió.
El ple va servir per donar compte de la pròrroga del pressupost del 2019 per a l’exercici 2020 i també per donar compte de l’aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini 2021-2023.
Amb 11 vots a favor (Govern) i 10 abstencions (SP-ERC; JxV, Podem El Vendrell i Primàries El Vendrell) el ple d’ahir va aprovar el pressupost 2020, aprovat per la Junta General d’EcoBP SL i ratificat a la Junta del Consell Comarcal del Baix Penedès, relatiu a la gestió de residus a la comar-ca, així com de les mensualitats previstes per a l’Ajuntament del Vendrell de gener a desembre.
L’últim punt del Ple va servir perquè tots els grups municipals tractessin la situació del municipi da-vant la pandèmica de la COVID19. Tots ells van exposar la seva visió sobre l’afectació de la pan-dèmia en diferents aspectes de la vida municipal: salut pública, atenció a les famílies i col·lectius més vulnerables, organització de l’administració municipal, resposta ciutadana o l’impacte econò-mic, entre altres.
Els diferents grups, de manera unànime, van tenir paraules d’agraïment i lloança per la tasca que duu a terme al personal sanitari al municipi, així com tots aquells col·lectius (seguretat, protecció civil, neteja, comerç, personal de l’administració, etc) que aquests dies estan fent una gran feina per mantenir el municipi i els seus serveis essencials en marxa.
Així mateix, els grups municipals van fer un reconeixement públic al moviment ciutadà solidari que ha sorgit aquests dies al Vendrell i que, vehiculat a través de diferents col·lectius, està duent a terme una important tasca assistencial i d’ajut humà i material.
També tota la corporació va coincidir en la necessitat de treballar conjuntament i amb el màxim consens per establir de forma prioritària un seguit de mesures socials i econòmiques que ajudin als vendrellencs i vendrellenques i el seu teixit econòmic a superar aquesta crisi. En aquest sentit, van acordar continuar treballant telemàticament a través de les Juntes de portaveus com ja han fet en les últimes setmanes.

Nota1: Adjuntem l’enllaç per poder veure íntegre la sessió plenària :  
https://www.rtvelvendrell.cat/ple-extraordinari-i-urgent-14-dabril-de-2020/

 

Nota 2: Adjuntem el parlament de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en la sessió d’ahir.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell