El Vendrell, 7 d'abril de 2020

KENNETH MARTÍNEZ MOLINA, alcalde de l’Ajuntament del Vendrell, s’adreça a tots els infants del Vendrell i els seus nuclis marítims de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per informar-los de l'AUTORITZACIÓ excepcional que els «Angelets de les dents», el «Ratolinet Pérez» i la «Fada de les dents» puguin circular lliurement pel municipi del Vendrell  i entrar a aquelles cases on visquin els infants als quals els caigui alguna dent.

BAN angelets ratolinet fades

BAN de l'alcalde©2019 Ajuntament del Vendrell