El Vendrell, 30 de març de 2020

Ja han arribat al Vendrell els 17 gravats que la família del gravador Jaume Pla ha donat a la Fundació Apel·les Fenosa mitjançant la voluntat de la seva vídua, la Sra. Nerina Bacin i Coppe, representada per la Sra. Madeleine Aris Pla. Amb aquesta donació la Fundació Apel·les Fenosa amplia el seu fons de la generació d’ Apel·les Fenosa basada en el grup dels Evolucionistes i l’Escola de París.
Jaume Pla va ser un dels mestres del gravat a Catalunya (Rubí, 1914 - Barcelona, 1995). A finals dels anys 50 va llogar una casa a Altafulla i va conèixer els Fenosa.

A les seves memòries escriu:
“En aquells temps nosaltres teníem una caseta llogada a la platja d’ Altafulla. Tristan Tzara i els Fenosa hi havia vingut moltes vegades i hi havia passat bones estones prenent la fresca i bevent llimonades.
Els Fenosa tenien una casa magnífica. Era un casalot enorme, amb restes gòtiques, amples cambres i una galeria coberta a dos costats del petit jardí que contenia unes palmeres que gairebé no hi cabien.........Em sembla que les olives més perfumades, els pebrots més vermells, els tomàquets més al punt, els he vist i els he menjat allà, sovint amb la companyia de l’escultor Granyer.
Fenosa i Tzara desapareixien aviat i anaven a fer interminables partides d’ escacs. Vaig arribar a pensar que el motiu principal d el’ estada del poeta al Vendrell eren les partides d’escacs”.

Jaume Pla coneixia  la presència de Tzara a casa de Fenosa i proposa l’escultor i el poeta dadaista de col·laborar en el seu projecte de la “Gravure et poésie de ce temps”, una aproximació d’artistes catalans a poetes francesos que va iniciar amb alguns treballs de Jacques Villon i André Frenaud, Michel Ciry i Patrice La Tour du Pin, Yves Brayer i Grau Sala i Armand Lanoux. Fenosa i Tzara treballen en aquest projecte.

Precisament, una part de la donació de la família Pla correspon a aquesta sèrie de “Gravure et poésie de ce temps”, que inclou els 7 gravats editats llavors:
2 dobles fulls tipogràfics prologue de Jeans Cassou capitale au burin de J. Pla per Gravure et poésie de ce temps
1 doble full l’Effort, eau forte et pointe seche de Jacques Villon, text d’ André Frénaud per Gravure et poésie de ce temps. Signat no numerat
1 doble full Michel Ciry eau-forte et pointe seche text Patrice de la Tour du Pin sense signar  Gravure et poésie de ce temps
1 doble full sense signar amb gravat de cavalls per Gravure et poésie de ce temps
1 full amb número 5 per Gravure et poésie de ce temps
Doble full amb text d’ Armand Lanoux per Gravure et poésie de ce temps
1 full amb gravat de Grau Sala signat i numerat 191/280 per Gravure et poésie de ce temps

A més, la donació incorpora obres d’amics comuns de Fenosa i Pla.
De Josep Granyer, 12 aiguaforts i un autorretrat, 1962. Llibre El Coloquio de los perros, 1946. Llibre Lucio o el Asno de Josep Granyer, Ediciones Ad Unguem, Barcelona, 1950. Josep Granyer, 6 proves sense signar gravat Fernando Riviere de Caralt i l’ Auca de Tossa.
Així mateix hi ha obres de Xavier Valls, Bosch Roger o Xavier Nogués, i una obra de Jaume Pla dedicada a Torredembarra.

Imatge adjunta: A la imatge gravat de Jacques Villon, germà de Marcel Duchamp.©2019 Ajuntament del Vendrell