El Vendrell, 4 de març de 2020©2019 Ajuntament del Vendrell