El Vendrell, 12 de febrer de 2020

Avui al matí, el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha presentat en roda de premsa la proposta de pressupost pel 2020 que el govern portarà per al seu debat i aprovació al ple ordinari del proper dilluns. En el seu consolidat (Ajuntament i Organismes Autònoms) el pressupost d’aquest any ascendeix a 58.117.338 euros, que representa un descens de 3 milions d’euros respecte al del 2019. Aquest descens s’explica principalment perquè l’any passat el pressupost comptava amb un ingrés especial de 5 milions d’euros com a aportació del cànon de l’aigua.

En paraules del regidor d’Hisenda, la voluntat del govern és que sigui un pressupost “que aposti per la inclusió social, la transformació urbana, la convivència i l’estabilitat pressupostària”. En referència a aquest últim aspecte, el responsable d’Hisenda ha destacat com la gestió econòmica duta a terme en els últims anys ha permès anar eixugant progressivament el deute que l’Ajuntament té contret. En aquest sentit, Santos ha recordat que si el 2019 s’havia tancat amb un deute viu de 41.480.503 €, es preveu que al 2020 es tanqui amb un deute de 37.410.503 €. “Una bona notícia -ha afegit el regidor- ja aquesta dada representa que en termes de deute per habitant passem de 2.059 € de deute/habitant al 2015 a menys de la meitat l’any 2020: 984 € de deute/habitant”.

A més, el regidor ha ressaltat que aquest any 2019, a espera de tancar la liquidació definitiva dels ingressos, la ràtio d’endeutament municipal baixarà ja del 75%, situant-se al 73.25% i la previsió pel 2020 és que es situï al 68.54%. Unes dades que corroboren, doncs, segons el regidor, que l’Ajuntament del Vendrell recuperarà l’autonomia financera. En concret, Baltasar Santos ha explicat que, fins ara, “quan l’Ajuntament havia de sol·licitar un préstec ho havia de fer sempre sota la tutela efectiva dels òrgans de control econòmic de la Generalitat i de l’Estat i ara ja podrà sol·licitar de forma més directa aquest finançament per més inversions en els propers anys”.


Ingressos i despeses

Quant als ingressos, segons ha explicat el regidor, l’IBI continuarà sent la principal font d’ingressos prevista al pressupost. Tot i això, Santos ha recordat que aquest any 2020 el govern ha apostat per una congelació de la totalitat d’impostos, amb l’excepció d’un augment d’un 10% en la taxa d’escombraries i d’un recàrrec a l’impost de l’IBI per als grans tenidors de pisos buits. En aquest sentit, però, el regidor ha matisat que la previsió d’ingressos que s’ha fet és moderada, ja que en ser el primer any d’aplicació d’aquesta mesura que pretén fomentar la posada en circulació de pisos de lloguer social, aquesta pot topar amb recursos o impagaments dels grans tenidors.

Pel que fa a les despeses, el capítol de béns corrents i serveis es manté estable (24,89 M€). On sí es registra un augment important és en el capítol en despeses de personal, fruït de l’increment del 2% de les retribucions dels empleats i empleades públiques i els increments ja aprovats el 2019 del sistema de trams. Es passa així d’un pressupost en despeses de personal de 17.33 M€ al 2019 a un pressupost de 19.28 M€ per aquest 2020.

Pel que fa a la despesa financera, aquesta baixa a 0,98 M€, que representa una rebaixa de 700.000 euros respecte l’any anterior. El regidor ha explicat que “cada vegada paguem menys interessos als bancs, i també hi sumem el fet que aquest any 2020 es deixaran de pagar els interessos de l’Escola de Música”. Tot plegat, representa un 41% menys d’interessos que haurà de pagar l’Ajuntament del Vendrell.


Quant a la despesa per capítols, aquest 2020 es destinaran 5,88 M€ (13,05%) a Cultura i Educació com a principals eines de transformació social; 9,67 M€ (21,49%) a via pública, residus i neteja; 6,08 M€ a seguretat ciutadana i protecció civil; 6,52 M€ a protecció i promoció social (El Vendrell continuarà així situant-se com a primera administració local de la mateixa grandària en despesa social /habitant); a esports 2,16 M€ (4.81%); a transport, 860.000 € (principalment, per introduir el bus a demanda i dur a terme els nous plans de mobilitat i aparcaments); a Turisme i activitat econòmica, 631.000 € i a Medi Ambient i Protecció Animal, 421.000 €.

 

Inversions més destacades

Pel que fa al capítol d’inversions, aquest 2020 pujaran a 4,93 M€ (el 2019 eren 7,87 M€ perquè n’hi havia 5 que provenien del cànon d’aigua) i hi destaquen el projecte de remodelació del barri marítim de Coma-ruga amb fons europeus Feder (1,75 M€), una actuació urbanística a la zona de les Quatre Fonts (550.000 €), noves inversions a la xarxa municipal d’aigües i clavegueram (500.000 € a tota la zona del carrer de Cristina Baixa i carrers de la zona), 425.000 € destinats a la via ciclista amb fons FEDER, diverses millores en instal·lacions esportives, amb un import de 550.000 € principalment per a la pista d’atletisme o el projecte de remodelació de la mobilitat de l’Avinguda de Sant Vicenç amb un import de 200.000 €.

També destaquen els 100.000 € per a millores a l’enllumenat; 80.000 € per a contenidors de recollida de residus; 49.700 € per a la incorporació de nou software i modernització de l’Ajuntament; 40.000 € per a camins i Les Madrigueres; 32.000 € que es destinaran a millores d’edificis i mobiliari; 30.000 € per a millores en edificis de les escoles; 30.000 € per a parcs i jardins; 30.000 € per millores a El Vendrell Comunicació; 30.000 € per a millores a equipaments culturals i 30.000 € pel Museu Deu.
Finalment, altres inversions destacables per a aquest any 2020 al Vendrell seran la creació d’un nou punt de recàrrega elèctrica als barris marítims; la redacció del projecte del parc del Botafoc, un Pla de seguretat viària, el Catàleg de patrimoni i l’impuls per protegir la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).©2019 Ajuntament del Vendrell