El Vendrell, 11 de febrer de 2020

L’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, ha editat un tríptic informatiu que aglutina tota l’oferta formativa en llengua i cultura catalana i castellana que hi ha al municipi.  

S’hi diferencia la formació amb certificat oficial, com la que s’imparteix al Centre de Formació d’Adults o a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, de la formació no reglada, amb cursets i tallers impartits per àrees de l’Ajuntament o associacions culturals.

Tríptic©2019 Ajuntament del Vendrell