El ple ordinari del mes de desembre celebrat el dimarts 17 de desembre va arribar als següents acords:

Amb 17 vots a favor (Govern + Som Poble-ERC-AM + Primàries Catalunya) i 3 abstencions (Junts pel Vendrell i Podem El Vendrell) es va ratificar l’acord de la Junta General del Consorci Universitari del Baix Penedès, de data 20 de novembre de 2019, de dissolució i liquidació d’aquest ens. En aquest punt hi va haver l’absència de la regidora Eva Mata (Som Poble-ERC-AM).

Per unanimitat, es van designar els membres en el Consell Municipal per la Convivència i el Civisme a proposta dels grups municipals de CS, Podem i AVP-FIC.

Per unanimitat, es va aprovar l’adhesió a la declaració de Sant Fruitós de Bages. Agenda 2030. Els acords de la Declaració de Sant Fruitós del Bages de ratificació del compromís local per avançar cap a un desenvolupament sostenible propugnen: 1) Assumir l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació de les ciutats i els pobles per al proper decenni; 2) Instar els membres de la Xarxa a concebre l’Agenda 2030 com l’eix vertebrador de les temàtiques i l’estructura de funcionament de la Xarxa; 3) fer valer la localització dels ODS en el si de les ciutats i els pobles; 4) difondre les experiències de localització dels membres de la Xarxa; 5) Promoure accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la localització de l’Agenda 2030; i 6) situar les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les accions liderades per la Xarxa, promovent la pau i reforçant el treball en partenariat.

Amb 15 vots a favor (Govern + Junts pel Vendrell + Primàries Catalunya + Podem El Vendrell) i 6 abstencions (Som Poble-ERC-AM) es va aprovar l’adhesió a l’acord de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social per facilitar el reallotjament de famílies en situacions d’emergència. Més informació: https://elvendrell.net/informacio/7017-l-ajuntament-del-vendrell-s-adherira-a-la-xarxa-d-habitatges-d-insercio-social-per-facilitar-el-reallotjament-de-families-en-situacions-d-emergencia

Amb 19 vots a favor (Govern + Junts pel Vendrell + Som Poble-ERC-AM) i 2 abstencions  (Primàries Catalunya + Podem El Vendrell) es va aprovar l’abonament de l’expedient de reconeixement de crèdit 2019/4 corresponent a la relació de factures Q/2019/530 de l’expedient 2019/4 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit, per import total de 3.788,40 euros.

Amb 13 vots a favor (Govern + Junts pel Vendrell), 1 vot en contra (Podem El Vendrell) i 7 abstenció (Som Poble-ERC-AM + Primàries Catalunya) es va aprovar una modificació de préstecs a amortitzar per aplicació del romanent de tresoreria de 2018 per valor de 1.086.753,77 euros.

Per unanimitat, es va aprovar el Codi de Conducta i Bon Govern, un document que s’ha treballat conjuntament en els últims mesos, amb el consens de tots els grups municipals del Consistori, després que en el ple del passat 5 d’agost s’aprovés per unanimitat una moció en aquest sentit presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC. Més informació: https://elvendrell.net/informacio/premsa-i-imatge-corporativa/hemeroteca

En relació a la plantilla dels treballadors de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms, per unanimitat, es va acordar l’abonament del 0,30% de la massa salarial corresponents a l’exercici 2018 i 2019. També es va acordar, per unanimitat, l’abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris per part de treballadors de la Policia Municipal. Pel que fa al canvi de tram i del corresponent abonament, es va aprovar el que afecta a divers personal de l’Ajuntament i una modificació de l’acord del Ple del 25 de novembre en relació a divers personal de la Residència.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM, amb una esmena d’addicció de Primàries Catalunya, per conèixer la situació del Teatre Brisamar i les possibles alternatives a la seva rehabilitació.    

Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a impulsar un pla local de seguretat viària 2020-2025. A la proposta s’hi van incorporar les esmenes de Som Poble-ERC-AM, per impulsar-la des del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020, i del Govern, per treballar-ho amb el Consell de Convivència i Civisme.

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de redactar el projecte del pont sobre la riera de la Bisbal no es va votar i va quedar sobre la taula, a l'espera d'avaluar les properes actuacions que hi ha previst executar a curt termini.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de procedir a la neteja del monument als Castellers i a fer l'arranjament que es consideri necessari de l'arbrat que l'envolta, amb una esmena afegida pel Govern per fer els estudis previs que calguin abans de fer-hi una actuació irreversible.  

Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell d'impuls per la commemoració del 115 aniversari del naixement de Josep Cañas a través de la declaració ''2020 L'any de Josep Cañas”.

Amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb 10 vots a en contra (PSC i Cs), 10 a favor (Som Poble-ERC-AM + Junts pel Vendrell + Primàries Catalunya + Podem El Vendrell) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va rebutjar la moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell,Primàries Catalunya i Podem El Vendrell en suport a la petició d'Amnistia Internacional de

llibertat immediata per a Jordi Sanchez i Jordi Cuixart.

I amb 10 vots a favor (Som Poble-ERC-AM + Junts pel Vendrell + Primàries Catalunya + Podem El Vendrell) i 11 abstencions (Govern), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per promoure la solidaritat amb el poble sahrauí i la visibilització del conflicte.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell