En una roda de premsa conjunta a la Sala de Plens, amb representants dels set grups municipals que configuren el Consistori vendrellenc, PSC, Cs, AVP, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem, aquest migdia s’ha donat a conèixer la proposta de Codi de Conducta i Bon Govern que es debatrà en el ple ordinari del proper dilluns 16 de desembre. Un document que s’ha treballat conjuntament en els últims mesos, després que en el ple del passat 5 d’agost s’aprovés per unanimitat una moció en aquest sentit presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i pretén mostrar la voluntat de l’Ajuntament del Vendrell d’enfortir el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetllar per garantir la integritat i ètica institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

El regidor de Transparència, Christian Soriano, ha valorat positivament el fet que l’elaboració del Codi hagi estat una feina conjunta de tots els grups municipals “perquè creiem que el consens és fonamental en temes tan transcendentals com la transparència i la participació efectiva de la ciutadania”. En aquest sentit, ha destacat que hi hagi hagut consens tant en el fons com en les formes, “perquè això és una manera de donar un valor afegit a aquest document”. Soriano ha agraït la bona predisposició i col·laboració de tots els grups, així com la tasca desenvolupada pels tècnics de l’Ajuntament que han permès que el Codi de Conducta i Bon Govern sigui aviat una realitat a l’Ajuntament del Vendrell”.

De la seva banda, el regidor de Som Poble-ERC, Josep Mañé, s’ha mostrat “força satisfet pel resultat final del treball conjunt de tots els grups municipals amb presència al Consistori del Vendrell”. “Aquesta fórmula de consens -ha dit- té importància perquè ens garanteix, en certa manera, que independentment de qui estigui al govern és una eina acceptada per tots els representants de l’Ajuntament i tindrà continuïtat”. Pel que fa al contingut del Codi, Mañé ha volgut destacar alguns punts rellevants: d’una banda, el conjunt de principis ètics que inclou i que interpel·len als regidors i alts càrrecs del municipi de manera individual, i establint el marc de com ha de ser la seva actuació com a regidors i regidores (com ara principis d’exemplaritat, igualtat de tracte i no discriminació i retiment de comptes); d’una altra banda, ha afegit principis de Bon Govern, en la línia de treballar per l’interès públic, garantir la transparència, millorar l’eficiència de l’administració, garantir la neutralitat institucional o potenciar l’ús del català, tenint en compte la diversitat cultural religiosa i lingüística dels ciutadans del municipi. Josep Mañé també ha ressaltat el fet que el Codi també estableix una regulació força estricta pel que fa als conflictes d’interessos i una altra referida a les normes de conducta envers l’oferiment de regals i privilegis.

Mañé també ha agraït la feina dels tècnics i professionals que han desenvolupat aquest Codi ètic i ha afirmat que ara toca desenvolupar-lo i fer efectiu el compromís que inclou.

En el seu torn de paraula, Bárbara Peris, de l’AVP, ha destacat que l’objectiu del Codi “és que el ciutadà tingui accés a la gestió del govern d’una forma més clara. Ja que demanem civisme i bon comportament al ciutadà, aquesta és una forma de començar per nosaltres mateixos i fer-ho visible”.

De la seva banda, Mar Negro, de Ciutadans, ha manifestat que “aprovar aquest codi és la millor manera que tenim de poder demostrar al ciutadà la transparència que tant se’ns demana i que quedi ben reflectida”.

El regidor de Podem, Òscar Blasco, ha recordat que en el passat mandat el seu grup ja va presentar diverses propostes encaminades al mateix objectiu que estableix el Codi. Ha explicat que “és imprescindible que les administracions, que l’activitat municipal i la dels càrrecs públics tinguin un marc amb principis com la pluralitat, la transparència o la neutralitat, i per fer-ho calen eines que ho permetin com el Codi de Conducta i Bon Govern”. Blasco també ha destacat la importància que el Codi inclogui l’existència d’una Comissió de seguiment en què la ciutadania, a través d’una comissió pública, pugui exercir una certa fiscalitat sobre el compliment dels principis”.

En el seu torn de valoració, el regidor de JxV, Josep Mercadé, ha celebrat la construcció d’un consens en un tema tan rellevant com la transparència i el de la confiança que hi ha d’haver entre l’exercici dels càrrecs electes, eventuals i de confiança i la ciutadania: “celebrem que s’hagi pogut arribar a un contingut molt exhaustiu que contempla totes les situacions en què es poden donar ambigüitats. És un punt de partida perquè en endavant es puguin rendir comptes en tot moment i recuperar una major confiança amb la ciutadania en general”.

De la seva banda, el regidor de Primàries, Josep Maria Llasat, ha destacat que una manera de mesurar la qualitat democràtica d’un govern “és establir uns codis de conducta que facin difícil conductes que no accepta la societat. Per tant, establir aquest document i d’una manera consensuada és un primer pas per aconseguir-ho”. Llasat ha afegit que ara faltarà un segon pas, “fer-ne un seguiment acurat i tenir la voluntat de posar en pràctica aquest document” i ha volgut destacar també el fet que els ciutadans també puguin assistir a la comissió de seguiment”.©2019 Ajuntament del Vendrell