El curs 2004/2005 es va posar en marxa el Pla Educatiu d’Entorn, un conveni de col·laboració educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu, social, personal i laboral dels infants i joves del Vendrell.  Ja són 15 anys de Pla, durant els quals hem anat evolucionant i el projecte s’ha anat adaptant a les diferents circumstàncies tan econòmiques com socials.

El divendres 29 de novembre es va fer la primera sessió d’un taller de transformació del Pla Educatiu d’Entorn que vol donar un impuls al Pla on la comunitat educativa i l’entorn estiguin més units i es pugui treballar conjuntament en benefici dels infants i joves del Vendrell.  Aquesta primera sessió va comptar amb la presència de la comunitat educativa, entitats i administracions; prop d’una cinquantena de persones van participar fent una diagnosi dels punts més febles del Pla i com poder resoldre’ls de forma planificada i conjunta.

El taller, que consta de 3 sessions més que es distribuiran al llarg del curs 19-20, el condueix Ed-building una plataforma de professionals del món de l’educació i en concret Isabel Custodio, una experta en acompanyament en processos de transformació en organitzacions. 

La sessió del divendres 29 va ser molt ben rebuda per part dels participants, que va acabar amb el convenciment que tots som agents educatius, i amb l’encàrrec de fer xarxa per tal que cadascú porti més agents (entitats, administracions, etc) per a la propera sessió que es realitzarà el dimecres 26 de febrer.

Tothom que vulgui més informació del Pla Educatiu d’Entorn pot enviar un missatge a peevendrell@gmail.com©2019 Ajuntament del Vendrell