L’Obra Social “la Caixa” farà una donació de 25.000 euros a un programa de promoció teatral i musical a les escoles del Vendrell que porta per nom “Som del Vendrell. Obrim el teatre” i que s’emmarcarà en la programació general dels actes culturals de l’any 2020. L’objectiu principal d’aquest programa és garantir una experiència normalitzadora i d’inclusió social a infants i joves a partir de l’apropament a les arts escèniques, com la música i el teatre. I, especialment a aquells amb dificultats d’accés a aquests continguts a causa d’un entorn social, cultural i econòmic molt vulnerable. En la base del projecte s’agafa la cultura i l’educació com a dos elements claus i necessaris per treballar aspectes com la transversalitat, la inclusió, la integració i el respecte, per un mateix, i pel nouvingut.

El conveni de col·laboració el van signar el passat divendres 27 de novembre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i Joaquim Macià, Director d’Institucions de la Direcció Territorial Catalunya de CaixaBank.

Segons s’ha explicat, el programa “Som del Vendrell. Obrim el teatre” vol treballar per la igualtat, la tolerància i el respecte mitjançant una programació d’obres de teatre pensades en funció de l’edat dels alumnes i que incloguin aquests conceptes. Així mateix, amb ell també es volen promoure valors com la integració i la cohesió; conèixer i apropar les arts escèniques als infants i joves o ajudar-los a reflexionar i aprendre a pensar per si mateixos, utilitzant les eines que poden posar a l’abast dels alumnes les representacions teatrals o musicals.

La previsió és que el programa es pugui posar en marxa el curs escolar 2020-2021, amb unes programacions teatrals i musicals dividides i especialment dirigides segons les franges d’edat dels alumnes. Inclourà, per exemple, propostes teatrals per a educació infantil de primer i segon cicle encaminades a millorar la comprensió del llenguatge i a interioritzar els valors i missatges proposats; propostes teatrals i/o musicals per a les diferents etapes d’educació primària orientades a fomentar la concentració, l’escolta, la paciència o l’aprofundiment en la interiorització dels missatges i posant l’accent en la mirada crítica. I propostes teatrals i/o musicals per a educació secundària obligatòria, pensades a fomentar la cohesió social, la integració, el respecte per les minories aprofundint en la interiorització dels missatges, la transmissió dels valors i posant l’accent en la mirada crítica.

Els equipaments on es desenvoluparà el programa seran, fonamentalment, el Teatre Àngel Guimerà, l’Auditori Pau Casals i l’Auditori del Tívoli. A banda d’aquests tres espais municipals, es contempla la opció d’utilitzar l’espai urbà, posant el focus en les zones del municipi més socialment desafavorides, per a poder-hi realitzar alguna acció relacionada amb les arts escèniques i musicals, per tal que els carrers esdevinguin espais escènics per a la convivència i a la comunicació intercultural.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell