Aigües del Vendrell, l’empresa mixta municipal que gestiona la xarxa d’abastament i sanejament del Vendrell, ha contractat en la modalitat de rènting 2 DEA (Desfibril·ladors Externs Automàtics) que quedaran instal·lats a les seves oficines situades al carrer de la Carnisseria, número 7, i al magatzem, a la carretera de Santa Oliva, número 33.


El gerent del Servei Municipal d’Aigües de l’Ajuntament del Vendrell, Sergi Martí explica que “els desfibril·ladors que s’instal·len són equips pensats per a l’ús no sanitari, que rep el nom de DEA al ser un desfibril·lador extern automàtic”. Afegeix que “es tracta d’un dispositiu electrònic que pot examinar el ritme cardíac per a determinar si és necessari proporcionar una descàrrega elèctrica controlada a través d’uns elèctrodes a una persona amb aturada cardíaca, amb la finalitat que l’arítmia sigui revertida a un ritme normal”.


Tal i com ha explicat el regidor de Serveis de l’Ajuntament del Vendrell i president d’Aigües del Vendrell, Alfons Herrera, “els DEA són equips pensats perquè qualsevol persona el pugui utilitzar. Simplement pressionant el botó d’encès, l’equip informa de tot el que hem de fer i si detecta la fibril·lació ens dirà la descàrrega recomanada”. En aquest sentit, explica que “el DEA realitza comunicació mitjançant missatges de veu, tons audibles i indicadors lluminosos”. Afegeix, que “d’aquesta manera s’amplia el número de desfibril·ladors presents al Vendrell”.


Amb la instal·lació d'aquests aparells a Aigües del Vendrell s'amplia la disponibilitat de desfibril·ladors al municipi. Actualment, n'hi ha un total de 15 ubicats en espais o equipaments públics.©2019 Ajuntament del Vendrell