10 14 Rp Ordenances Fiscals webAvui al matí, el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha fet una comparaixença de premsa sobre les ordenances fiscals del 2020, que es passaran a aprovació al proper Ple del 21 d’octubre de 2019.

El regidor d’Hisenda ha anunciat que “l’IBI queda congelat per a la ciutadania en general, excepte en el cas dels pisos desocupats de grans tenidors”, tal com ja es va avançar fa dues setmanes (https://www.elvendrell.net/informacio/6902-el-vendrell-cobrara-un-recarrec-de-fins-al-50-de-l-ibi-als-habitatges-buits-de-grans-tenidors).


L’ordenança que té una variació de caràcter general és la d’escombraries per actualitzar una taxa que no s’havia incrementat des del 2014. En concret, l’increment és d’un 10% a raó d’una variació inferior a l’1,8% anual, de mitjana, des de la darrera actualització. Per a cada habitatge es passarà de 110 euros a 121 euros; en el cas d’habitatges unifamiliars aïllats, es passarà de 135 euros a 148 euros. La principal raó d’aquesta variació és l’increment del cost dels serveis mancomunats de recollida, transport i tractament de residus i de deixalleria comarcal, que els realitza l’empresa EcoBP mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. Si bé al 2014 el cost d’aquest servei es cobria amb la corresponent taxa amb un 91,8%, al 2019 aquesta cobertura ha baixat fins al 70,1 %. D’altra banda, també hi ha una variació per l’aplicació de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, de la Generalitat de Catalunya, que estableix el que han de pagar els municipis sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals. En el cas del Vendrell es passarà dels 30 euros/tona, des del 2017, als 47,10 euros/tona al 2020.


Amb la presentació de les primeres ordenances fiscals de l’actual legislatura, el govern municipal vol que sigui l’inici d’una política més justa, més progressista i amb una fiscalitat al servei de les persones. Baltasar Santos ha explicat que “en els propers anys veurem que hi haurà uns canvis en les ordenances baixant els impostos, sobretot a les persones amb menys recursos, i aplicant algun tipus de gravamen o bonificació, segons escaigui, en temes relacionats amb el canvi climàtic”.©2019 Ajuntament del Vendrell