Aquí Diputació imatgeAquesta setmana, a la cantonada de l’edifici de Correus, s’ha instal·lat una lona informativa sobre la proximitat de la data d’inici de les actuacions per a la peatonalització de les obres de peatonalització del c/ Dr. Robert.

 

D’altra banda, el proper dilluns 22 de juliol, a les 20:30 h, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals, tindrà lloc una reunió informativa dirigida als veïns i comerciants de la zona afectada, per tal d’informar-los sobre el nou traçat del cablejat elèctric i la tramitació de les autoritzacions particulars per l’ús de façana per a la seva instal·lació.

 

Actualment l’Ajuntament del Vendrell està desenvolupant el procés de licitació del contracte dels serveis de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres. Es preveu que el mes de setembre s’hagi finalitzat el procés i es coneguin els professionals encarregats.

El període d’execució de les actuacions es preveu d’entre 7 i 8 mesos, i la previsió és que després de la Fira de Santa Teresa es puguin iniciar.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que “amb una transformació profunda d’aquest entorn del centre de la vila es vol crear un nou eix veïnal i comercial que ajudi a dinamitzar i a fer més atractiu el comerç del Vendrell”.


Descripció de les actuacions

L’objecte de la present obra és la reordenació i millora del c/ Dr. Robert, c/ Prat de la Riba (entre c/ Dr. Robert i la Rambla), c/ Sant Magí (entre c/ Dr. Robert i c/ Nord) i c/ Nord (entre c/ Sant Magí i c/ Pagesia Catalana), amb la renovació total dels paviments, serveis urbans,   senyalització i mobiliari urbà.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament del Vendrell ampliarà l’àrea de peatonalització del centre urbà, com a estratègia de dinamització i potenciació de la seva àrea comercial.

En data 13 de maig de 2019, es va aprovar per sessió de   Junta de Govern local l’adjudicació del contracte d’obres compreses en el projecte constructiu de reordenació i millora del c/ Dr. Robert i carrers adjacents del municipi del Vendrell, a l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL. L’import total del contracte és de 1.256.443,43 €, IVA inclòs.


Suport de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona va aprovar, en data 14 de juny de 2019, la concessió d’una subvenció nominativa a favor de l’Ajuntament del Vendrell per l’actuació “Reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrer adjacents” d’import 620.000 €.

El projecte ja comptava amb una subvenció anterior atorgada també per la Diputació de Tarragona de 150.000 € del Pla d’Acció Municipal del 2017 (PAM). Per tant, el finançament extern aconseguit ascendeix a   770.000 €, que representa un 61% del preu adjudicat. La resta, va a càrrec de l’Ajuntament del Vendrell.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell