El termini de pagament dels rebuts del padró de taules i cadires de l'exercici 2019 és del dia 15/07/19 al 16/09/19.

La carta de pagament es pot passar a recollir a les oficines del SAC de l'Ajuntament del Vendrell.
 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell