Per facilitar als usuaris del servei de bus el desplaçament el proper diumenge 26 de maig, la línia L-2 funcionarà en horari de dissabte.

https://www.elvendrell.net/images/stories/el-vendrell-per-temes/mobilitat/Nous_horaris_1_febrer_2017/L2.pdf

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell