04 29 bloc 47 rtvelvendrell webA la primera setmana d’aquest mes d’abril, l’alcalde, Martí Carnicer; el regidor de Serveis Socials, Rafel Gosalvez, i el regidor de Territori, Josep Mercader, es van reunir amb responsables de la SAREB amb l’objectiu de conèixer la situació de l'anomenat Bloc 47 i la seva possible evolució i, alhora, proposar-los la cessió d’immobles que siguin de la seva titularitat al Vendrell per poder-los destinar també a habitatge social.

 

Si bé en dues reunions anteriors que s’havien mantingut en aquesta legislatura no hi va haver cap retorn per part de la SAREB, després d’aquesta tercera reunió s’ha rebut per part d’aquesta societat una llista dels immobles que tenen al Vendrell. Un cop s’ha fet el creuament de les dades que disposava l’Ajuntament amb aquesta llista, en breu s’enviarà a la SAREB un document per tal que verifiquin la llista definitiva d’immobles. El següent pas serà saber en quina situació i estat es troba cadascun d’ells per poder començar la negociació de cessió.

 

Sobre el seu cas concret del Bloc 47, els representants de la SAREB van explicar que l’edifici encara està en mans dels antics propietaris i que, al final del 2018, van instar judicialment l’execució de la hipoteca. Esperen que en els propers mesos es resolgui per part del jutge la titularitat de l'edifici. Aquesta situació permet reprendre les gestions per poder instal·lar comptadors d’aigua socials a aquelles famílies que viuen en el bloc i que reuneixin els requisits per tenir-lo.

Els representants del Bloc 47, que van sol·licitar la celebració d’aquesta reunió amb la SAREB, han estat degudament informats sobre el seu desenvolupament i dels passos que es poden preveure a partir d’aquest moment. 

Foto: RTV el Vendrell

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell