04 10 accpolc webL’Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya (ACCPOLC) ha celebrat avui al Vendrell el seu congrés anual amb la participació de més de dos-cents comandaments policials i autoritats de seguretat de les institucions catalanes, on han reclamat més participació al Departament d’ Interior i l’impuls de la Llei de Sistema de Policia per establir un model policial per Catalunya que reconegui el paper de les policies locals.

Durant el congrés s’han debatut aspectes interns de l’associacionisme professional dels comandaments de policia local i s’ha fet el tradicional lliurament de medalles i distincions.
També s’ha celebrat una primera taula rodona sobre noves tecnologies i ciutadania amb la participació de diferents experts en ciberseguretat i aplicacions per smartphones. La segona taula rodona ha reflexionat sobre el futur del model de seguretat pública a Catalunya.

Els caps i comandaments de les policies locals catalanes han debatut sobre l’estat actual de la seguretat a Catalunya, amb la incidència de fenòmens com les ocupacions, els “narcopisos”, els robatoris a domicili, la mobilitat i l’ús intensiu de l’espai públic, etc. que incideixen directament a l’àmbit local.

La ciutadania, cada vegada més, demanda solucions locals a problemes complexos i globals, ja que aquests es manifesten directament en els nostres pobles i ciutats i exigeix uns serveis de seguretat de qualitat que responguin a aquesta realitat cada vegada més complexa. Davant d’aquestes dificultats, ni el cos de Mossos d’Esquadra ni cap policia local, per si sols, poder garantir la sostenibilitat del sistema de seguretat pública de Catalunya, i per això cal establir una coordinació i complementarietat efectiva.

Així, la futura llei de Policia de Catalunya anunciada pels responsables del Departament d’Interior ha de ser l’eina que permeti la millora del sistema. Tanmateix cal actuar amb immediatesa i de manera decidida per tal de fiançar-lo i equilibrar-lo mitjançant un desplegament normatiu immediat.

Per això, el president d’ACCPOLC Conrad J. Fernández ha manifestat que “creiem necessari per assolir aquesta coordinació i complementarietat efectives elevar l’ordenació i la coordinació de la Policia de Catalunya al rang de Direcció general i cal també la coparticipació de les policies locals a la direcció acadèmica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya”.

“Que la coordinació i l’ordenació de les policies locals recaigui en una Direcció General seria una mesura que permetria definir, al màxim nivell de responsabilitat institucional, els recursos necessaris per prestar els serveis bàsics de policia, establir un marc laboral comú per a tots i totes els agents de policia de Catalunya, redefinir la distribució competencial i de funcions entre les policies locals i Mossos d’Esquadra així com establir serveis comuns com el control de la qualitat dels serveis, la deontologia professional i la gestió logística”, ha recalcat Conrad Fernández.

Així mateix, una participació més paritària a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya permetria avançar en la definició d’un pla de carrera professional per a tota la Policia de Catalunya, així com en l’actualització les condicions d’accés, amb processos selectius comuns, de promoció i de mobilitat basats en les competències professionals i per a totes les categories professionals de les policies locals.

Els caps i comandaments representats a l’ACCPOLC han demanat als alcaldes i alcaldesses així com als representants de la Generalitat de Catalunya presents a l’acte posar en marxa tots els mecanismes necessaris per assolir aquest impuls institucional de la coordinació i l’ordenació de la Policia de Catalunya.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell