02 36 presentacio sai lgtbi03 signatura webEl Departament de Treball Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General d’Igualtat, en coordinació amb els ens locals de Catalunya, ha posat en marxa la XARXA de Serveis d’atenció integral LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) de Catalunya. Al Vendrell, es posa en funcionament a través de la Regidoria de Serveis Socials i el punt d'atenció donarà servei els dimecres i els divendres, de 9 a 13 h, en un despatx ubicat al Centre cívic L’Estació.

 

El Servei d’atenció Integral (SAI) és una prestació de servei d’atenció integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

 

El SAI podrà oferir els següents serveis:

-Servei de sensibilització i informació per a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia.

-Informació sobre entitats, associacions, recursos i serveis disponibles per al col·lectiu LGBTI.

-Informació sobre activitats i esdeveniments, per tal de visibilitzar al col·lectiu LGBTI i sensibilitzar a la ciutadania vers la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

-Assessorament sobre tràmits i/o aspectes legals com, per exemple tramitar el canvi de nom i gènere als documents oficials, modificació targeta sanitària a nom sentit, acompanyament tràmit DNI...

-Gestió, tramitació o assessorament de denúncies davant situacions que vulneren els drets del col·lectiu LGBTI a l’àmbit laboral, penal i/o administratiu.

-Recopilació d’incidències. Escoltem les dificultats i les insatisfaccions amb els serveis i recursos, siguin públics o privats, i cerquem la millor solució per evitar que aquestes situacions es tornin a produir.

-Acompanyament en la tramitació d’incidències i denúncies fins la resolució i arxiu del cas.

-Derivació a entitats i administracions per cobrir les necessitats personals: assessorament psicològic, jurídic, assistència sanitària, serveis socials...

En resum, aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

El SAI és un recurs previst a la Fitxa 38 – Plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del Contracte programa de serveis socials.

L’Ajuntament del Vendrell, a través de l’Àrea de serveis socials posa en funcionament el SAI amb l’objectiu de:

- Promoure la implementació de la Llei 11/14, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots aquells àmbits que siguin competència local (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions) mitjançant un pla de polítiques públiques LGBTI.

- Garantir l’atenció a les víctimes de l’homofòbia, bifòbia i transfòbia de l’ens local.

La referent LGBTI a l’Ajuntament del Vendrell serà una treballadora social dels Serveis Socials bàsics que destinarà unes hores de la seva jornada a les polítiques LGBTI.

La referent, per una banda, farà l’atenció del SAI i, per l’altra, elaborarà una diagnosi i dissenyarà el pla local de polítiques LGBTI.

El SAI donarà servei els dimecres i els divendres, de 9 a 13 h, en un despatx ubicat al Centre cívic L’Estació, Av. Jaume Carner, núm. 1.

L’acord de signatura del SAI es va dur a terme el passat 26 de febrer de 2019, a les 10.30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell i va comptar amb la presència de:

- Martí Carnicer Vidal, alcalde de l’Ajuntament del Vendrell

- Mireia Mata Solsona, directora general de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya

- Francesc Tarragona Baró, director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona de la Generalitat de Catalunya.

- Rafel Gosalvez Vidal, regidor de Serveis socials de l’Ajuntament del Vendrell

Un cop signat l’acord per al desenvolupament del SAI es constituirà una taula de coordinació intramunicipal que ha de servir per detectar les necessitats formatives en l’àmbit LGBTI dels diferents departaments de l’Ajuntament, per posteriorment fer una atenció integral i transversal des de totes les àrees de l’Ajuntament.

Cal dir, que el servei que s’oferirà des del SAI cal sumar el Servei que es presta des de l’Espai Jove de Salut del Vendrell en el qual s’ofereix assessorament als joves del municipi en sexualitat, afectivitat o prevenció del bullying.

 

Presentació SAI LGTBI del Vendrell

 ©2019 Ajuntament del Vendrell