02 07 Rp Cursos formatiu FOAPwL’Ajuntament del Vendrell, a través de L’EINA Servei d’Ocupació, presenta un projecte d’intervenció al nucli antic del Vendrell, en el marc del projecte “Treball als barris” adreçat a persones aturades, que resideixin a l’àmbit d’actuació del pla de barris del Vendrell i que no cobrin cap prestació per desocupació. A més, hauran de complir la resta de requisits detallats en l’annex de cadascuna de les línies de treball convocades.

L’objectiu és que les persones contractades puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la seva inserció laboral, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte de revitalització del nucli antic.

Les línies de treball convocades són tres:

- Projecte Rehabilitem el nucli antic del Vendrell, que convoca 5 peons de manteniment, amb una durada de contracte de 6 mesos.

- Projecte de dinamització comercial dins de la subxarxa de comerç dels nuclis antics, que necessita incorporar 2 auxiliars de comerç, amb una durada de contracte de 6 mesos.

- Educadors de carrer del nucli antic del Vendrell, que necessita cobrir el lloc de 5 educadors amb una durada de contracte de 9 mesos.

Es preveu que els 12 llocs de treball subvencionats que busquen millorar el barri comencin les tasques de revitalització a partir del mes de març de 2019.

Per prendre part en aquest procediment, les persones interessades podran dirigir les sol·licituds a les instal·lacions de L’EINA Servei d’Ocupació fins al 15 de febrer (inclòs), que aniran acompanyades d’una declaració de situació familiar i del quadre resum d’experiència laboral.

Consulteu la base de la convocatòria aquí: https://bit.ly/2CYLe6f



©2019 Ajuntament del Vendrell